Gode nyheder med hensyn til torskebestanden? Deltag gerne i debatten, her!

Tekst og foto af J. Vestergaard

Nyhed fra DR: Rekord  torskeyngel i Øresund: Der er blevet observeret usædvanligt mange små torsk i Øresund. 

For at lyst- og fritidsfiskere gælder følgende: “I 2022 må man kun hjemtage én torsk om dagen. Samtidig indføres der som noget nyt i 2022 også en begrænsning for hjemtagelse af laks fanget i Østersøen, så der kun må hjemtages en fedtfinneklippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person. Det tiltag skal beskytte de vilde laksestammer i Østersøen” [Kilde: https://fiskeristyrelsen.dk].