Skal vi nakke dem?

Tekst af Maria Neubert

Daglig bombarderes vi med dårlige nyheder. Som naturelsker løber det en koldt ned af ryggen når nye arter præsenteres i morgen tv. Er der nogle, der gør noget? Kan vi gøre noget? Giver det god mening?

Det giver god mening af skille tingene lidt ad. Hvem er bedre til det end eksperter – og et par sidder åbenbart i Miljøstyrelsen. De har lavet en portal, der er værd at kigge nærmere på. Enten kan du bruge den som naturformidler, underviser eller en, der er interesseret i emnet.

Først må lige have en definition: “Invasive arter er dyr og planter, der af mennesker spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet”. Kilde: Miljøstyrelsen.

Hvor hører de hjemme og hvordan få du mere viden?

Miljøstyrelsen har udgivet en række informationsmaterialer om invasive arter: Bekæmpelsesguides, feltguides, kunstplakater, læringsmaterialer mm. som du må downloade gratis. Se her en fin plakat:

Kan downloades som PDF Her!

Se også artikel her på Aquanyt.dk om Nak og Æd, der behandler emnet med stor alvor!

Det er lovligt at fiske signalkrebs til eget brug, hvis man har et gyldigt fisketegn og ret til at fiske på et givent areal. Ved fiskeri med tejner er det tilladt fiske krebs i perioden fra den 1. august til og med den 15. oktober. De kan udmærket spises.

Skriv et svar