Undervandsjagt – historie, hindringer og harpuner

Af Sven Erik Jørgensen

Udgivet første gang i artikel fra Dykkerhistorisk Tidsskrift nr. 58 – 2016

Som i mange andre lande var det også i Danmark ofte undervandsjagten, der var den undervandsaktivitet, der fik mange unge til at starte som rekreativedykkere. Holdningerne til undervandsjagt var delte,og i enkelte lande blev undervandsjagt forbudt. Et sådant forbud blev via et redskabsforbud også forsøgt indført i Danmark. Forbuddet blev dog afværget af de rekreative dykkere. Men hermed var det ikke slut. Der blev fra lovgivernes og interesseorganisationers side jævnlig gjort forsøg på at begrænse adgangen til undervandsjagten i de danske farvande, og specielt Kai Estrup og Finn Hviid fra Dansk Sportsdykker Forbund gjorde et stort arbejde for at sikre sportsdykkernesamme ret til fiskene i havet som f.eks sportsfiskerne havde.

Klik på foto til læsning af resten af artiklen.

Læs resten af artikel, hvis du vil have hele den gode historie.